29 januari 2015

Sagalunds museum kontaktade mig...


Ett tag sen sist...

Idag kontaktade Sagalunds Museum mig. De ville använda mina bilder i en tidning. :)

 Sagalund är alltså ett museum, en trädgård och ett center för åboländsk kulturarv och barnkultur - en bit förverkligad poesi, enligt grundaren Nils Oskar Janssons egna ord. Här finner du olika byggnader från Kimitoöns historia: ett tingshus, ett torp, en bondgård, två gamla skolor mm. Allt är beläget i en lummig trädgård som anlagts vid sekelskiftet 1900.  (texten lånad från Sagalunds hemsida).Denna tidning Tuuma, som ges ut av Rakennusperinteen Ystävät r.y. skall reportaget komma i.
 Det skall göras ett reportage om Falla-huset.
Falla den levande lantgården är genom ett Leader-projekt 2012-2014 flyttat till Sagalunds museiområde från Pederså i Kimito. Byggnadens rum är möblerade enligt olika tidsperioder: Salen från 1890-talet, farstukammaren från 1910-talet, köket från 1930-talet och kamrarna från 1950- och 1960-talet. 

Byggnaden är donerad av familj Meller, som fick Årets Nils Oskar pris för sin donation 2014. Många lokala frivilliga har varit med i flyttningsprojektet på talko. En minnesgrupp har börjat samlas i samband med uppbyggnaden av interiörerna i Falla. På minnesgruppen diskuteras inredningsdetaljer på lantgårdar i Kimito under olika tider. (texten lånad från Sagalunds Falla-sida).


Skall bli kul att se hur reportaget kommer att se ut sedan. :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar